Натисни бутона Към ПОРЪЧКА долу и избери ресторанта, намиращ се най-близо до теб.

Направи своя избор на храна и напитки от менюто.

Приключи поръчката и ела да вземеш храната си от ресторанта.